לוח חשמל הינו הלוח אשר מרכז בתוכו את כל האמצעים לניתוק והמבטחים בבית שלכם. הלוח מקבל את אספקת החשמל מחברת החשמל, ומחלק אותה באזורים השונים בבית.

המדריך המלא ללוח החשמל

מה תפקידו של לוח החשמל?

חלוקת הבית לאזורים מוגדרים – כל האמצעים לניתוק החשמל מהשקעים החשמליים בבית מרוכזים בלוח החשמל.

ריכוז אמצעי ההגנה – המפסקים הנמצאים בלוח החשמל מהווים אמצעי הגנה כנגד שריפה של המוליכים ושל התקני החשמל.

איך עובד לוח חשמל?

כל מפסק נועד להיכבות, כאשר המעגל עמוס יתר על המידה. זהו מכשיר בטיחות מובהק. אם המפסק לא יכבה את החשמל, זה עלול לגרום לבעיות רבות. כל מפסק נועד לשאת כמות מסוימת של זרם. אם הוא נושא יותר מדי זרם, החוטים עלולים להתחמם יתר על המידה ואולי אף להתלקח.

איפה נמצא לוח החשמל?

לוח החשמל נמצא לרוב מחוץ לבית ליד דלת הכניסה או בחדר המדרגות. בשנים האחרונות שונה התקן ובבתים חדשים לוח החשמל נמצא בתוך הבית כאשר שעון החשמל נשאר מחוץ לבית וזאת כדי שעובדי חברת החשמל יוכלו לקרוא את המונה.

ממה בנוי לוח החשמל?

1. מאמ"ת (מפסק אוטומטי מגנטי תרמי) –.לוח החשמל כולל מספר מאמ"תים שתפקידם הוא להגן מפני קצר חשמלי וכן עומס יתר. במקרים אלו, השלטר קופץ בכדי להפסיק את אספקת החשמל.


2. ממסר פחת – זהו מפסק אשר מגן על מערכת החשמל ובעת נזילת חשמל הוא הוא מתנתק באופן אוטומטי. תפקידו של ממסר הפחת הוא למנוע שריפה בלוח החשמל או התחשמלות.


3. מפסק זרם ראשי – (חד פאזי או תלת פאזי) – מפסק הזרם הראשי אחראי על אספקת החשמל וכן הוא מאפשר את ניתוק החשמל מהלוח.

תקלות נפוצות בלוח החשמל

מפסק זרם ראשי קופץ – לעיתים הפאזות לא מאוזנות והמפסק הראשי קופץ. ייתכן כי צריכת המכשירים החשמליים הינה גבוהה ועל כן יש להגדיל את הזרם ל-40 אמפר או אף לעבור למפסק תלת פאזי.

הפרעות במתח – קפיצות מרובות במערכת החשמל עלולות להוביל לעליות וירידות ירידות בלתי סדירות במתח. קפיצות אלו גורמות לפעילות לא תקינה של המכשירים החשמליים בבית. 

שריפה בלוח החשמל – במקרים בהם יש עומס על אחד הפיוזים הוא עלול להישרף ולשרוף את לוח החשמל.  

קורוזיה בלוח החשמל – לוח החשמל חשוף ללחות מהאוויר ולעיתים מתרחשת קורוזיה.